1
Bồn cầu 2 khối American Standard VF-2714.American Standard là thương hiệu xuất hiện 140 / lịch sử mang tính biểu tượng nhất trong lĩnh vực sứ vệ sinh tại Hoa Kỳ.Mô tả sản phẩm tiêu dùng bồn cầu 2 khối American Standard VF-2714Được kết hợp số lượng lớn công nghệ cải tiến như men chống trầy, chống bám bẩn và chống khuẩn.Áp dụng kỹ thuật xả rửa tiên tiến + bề mặt bàn cầu
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments