1
Bồn cầu 2 khối American Standard VF-2714.American Standard là thương hiệu có 140 năm lịch sử mang tính biểu tượng nhất trong lĩnh vực sứ vệ sinh tại Hoa Kỳ.Mô tả sản phẩm tiêu dùng bồn cầu 2 khối American Standard VF-2714Được kết hợp cực nhiều công nghệ cải tiến như men chống trầy, chống bám bẩn và chống khuẩn.Áp dụng kỹ thuật xả rửa tiên tiến + bề mặt bàn cầu trời lá
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments