1
6. จำเป็นต้องรู้จักวางแผนการลงทุนที่ยืดหยุ่น บริหารเงินทุนให้มีประสิทธิภาพ มอบเงินปฏิบัติงานแทนเราอย่างมาก อาทิเช่น พวกเราจะไม่ลงทุนในกองทุนครั้งเดียวทั้งหมดทั้งปวง ให้แบ่งเงินสำหรับในการลงทุนและไม่ลงทุนในกองทุนเดียว ควรจะกระจายความเสี่ยงลงทุนหลายๆกอง เช่น พวกเราลงทุนกองทุน LTF ก็สามารถที่จะทยอยซื้อในแต่ละเดือนได้ หรือตอนจังหวะที่ตลาดหลักทรัพย์ลงก็ทยอยสะสม แล้วก็มองหากองทุน LTF ที่น่าดึงดูดมากกว่า
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments